کارشناس امور آموزشی

مشخصات فردی

نام

سمیه

نام خانوادگی

حسینی

سال تولد

1362

تلفن

08638625818 داخلی 106

آدرس پست الکترونیک

hosseini.s626@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال اخذ مدرک

کارشناسی ارشد

جغرافیا-برنامه ریزی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

1393

 

سوابق کاری و اجرایی

عنوان شغل

از سال

تا سال

سازمان یا دستگاه مربوطه

کارشناس امور آموزشی

90

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

90

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران