حراست

مشخصات فردی

نام

حسین

نام خانوادگی

صابری

سال تولد

1360

آدرس پست الکترونیک

h.saberi60@yahoo.com

شماره تلفن

08638625820 داخلی 103

08638626787

 

سوابق تحصیلی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال اخذ مدرک

کارشناسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

1395

 

سوابق کاری و اجرایی

عنوان شغل

از سال

تا سال

سازمان یا دستگاه مربوطه

کارشناس حراست

90

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران 92

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران 92

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران