کارشناس امور دانشجویی

مشخصات فردی

نام

جواد

نام خانوادگی

غضنفری

سال تولد

1354

تلفن

08638625818 داخلی 111 و 112

08638627873

آدرس پست الکترونیک

javad_gh47583@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال اخذ مدرک

کارشناسی

مدیریت صنعتی

دانشگاه پیام نور تفرش

1396

 

سوابق کاری و اجرایی

عنوان شغل

از سال

تا سال

سازمان یا دستگاه مربوطه

کارشناس امور دانشجویی

88

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

مشاور شرکت تلاش ایزوله

76

79

شرکت تلاش ایزوله