حسابداری دانشجویی

مشخصات فردی

نام

محسن

نام خانوادگی

حسنی

سال تولد

1352

تلفن

08638625818 داخلی 114

آدرس پست الکترونیک

m_hasani13520406@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال اخذ مدرک

کارشناسی

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

1394

 

سوابق کاری و اجرایی

عنوان شغل

از سال

تا سال

سازمان یا دستگاه مربوطه

مسوول کنترل تولید و برنامه ریزی

76

80

شرکت واگن پارس

مسوول فنی اداره مهندسی صنایع

80

84

شرکت واگن پارس

متصدی امور دفتری

91

95

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

حسابداری دانشجویی

95

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران