معرفی مسوول امور پژوهشی

مشخصات فردی

نام

کیوان

نام خانوادگی

مسقدی

سال تولد

1354

تلفن

08638625818 داخلی 101

08638627870

آدرس پست الکترونیک

keyvanmasghadi@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال اخذ مدرک

کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی - زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

1384

 

سوابق کاری و اجرایی

عنوان شغل

از سال

تا سال

سازمان یا دستگاه مربوطه

کارشناس آزمایشگاه و کارگاه

88

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

مسوول دفتر ریاست و کارشناس امور پژوهشی

97

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

تدریس در گروه علوم پایه و کشاورزی

80

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شازند

دانشگاه پیام نور قم