معرفی مسوول امور اداری، مالی و عمرانی

مشخصات فردی

نام

محمد حسین

نام خانوادگی

میرزاده

سال تولد

1364

تلفن

08638625818 داخلی 108

آدرس پست الکترونیک

m.mirzadeh64@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال اخذ مدرک

کارشناسی ارشد

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

1393

 

سوابق کاری و اجرایی

عنوان شغل

از سال

تا سال

سازمان یا دستگاه مربوطه

مسوول امور اداری و مالی

86

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

92

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

92

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران