تصویری

تکریم و معارفه دکتر عبدی

آیین تکریم و معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران با حضور دکتر عباسعلی حیدری دبیر محترم هیات امناء و رییس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی

ادامه مطلب