بازدید مسولین محترم اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی جناب آقایان صدقی و غیاث آبادی از دانشگاه آزاد اسلامی مهاجران جهت تاسیس مدارس سما مورخ ۹۷/۹/۶

۱۱ دی ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۸ کد : ۲۷۰۸ تصویری
تعداد بازدید:۲۰
بازدید مسولین محترم اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی جناب آقایان صدقی و غیاث آبادی از دانشگاه آزاد اسلامی مهاجران جهت تاسیس مدارس سما مورخ ۹۷/۹/۶