حضور گسترده ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مهاجران جناب آقای دکتر عبدی و مسئولین محترم دانشگاه و دانشجویان محترم در مراسم یوم ا...۱۳ آبان

۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۵ کد : ۲۵۸۱ تصویری
تعداد بازدید:۳۸
حضور گسترده ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مهاجران جناب آقای دکتر عبدی و مسئولین محترم دانشگاه و دانشجویان محترم در مراسم یوم ا...۱۳ آبان