جلسه مشترک جناب آقای دکتر عبدی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مهاجران و مسئولین محترم دانشگاه با جناب آقای نعیمی معاون محترم آموزشی، آموزش و پرورش شهرستان شازند در خصوص پیگیری تاسیس مجتمع آموزشی و فرهنگی سما مهاجران

۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵ کد : ۲۵۱۳ تصویری
تعداد بازدید:۱۲
جلسه مشترک جناب آقای دکتر عبدی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مهاجران و مسئولین محترم دانشگاه با جناب آقای نعیمی معاون محترم آموزشی، آموزش و پرورش شهرستان شازند در خصوص پیگیری تاسیس مجتمع آموزشی و فرهنگی سما مهاجران