بازدید معاونت محترم سما واحد اراک از مرکز آموزشی مهاجران جهت احداث مدارس سما

بازدید معاونت محترم سما واحد اراک از مرکز آموزشی مهاجران جهت احداث مدارس سما

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۷ کد : ۲۳۲۰ تصویری
تعداد بازدید:۴۹
بازدید معاونت محترم سما واحد اراک از مرکز آموزشی مهاجران جهت احداث مدارس سما

بازدید معاونت محترم دانشگاه و سرپرست مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد اراک، جناب آقای دکتر شیخان و هیات محترم همراه از مرکز آموزشی مهاجران جهت احداث مدارس سما در مورخ ۹۷/۳/۲۸